Геодезическите измервания са едни от основните дейности на фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, при които се използват най-модерните инструменти и методи за обработка на данните.

В тази сфера служителите и сътрудниците на фирмата имат многогодишен опит и отлична квалификация.

При реализацията на различните проекти се използва модерна GPS технология в комбинация с високоточни геодезически инструменти – тотални станции, електронни нивелири, ехолот и т.н.

В областта на геодезията фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предлага множество услуги, групирани в няколко основни направления, а именно: