Геодезически мрежи

Фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има изключително богат опит в изграждането на инженерно-геодезически и строителни мрежи (ИГМ, СМ), както и на опорни, и работни геодезически мрежи – ОГО и РГО.

Предлагаме пълен набор от услуги в тази област, а именно: проучване, проектиране, изграждане и координиране на специализирани геодезически мрежи.

В процеса на измерване се използва GPS в комбинация с класически техннологии, и методи - в зависимост от спецификата на съответната мрежа.

В работата си през годините, фирмата е участвала в изграждането на различни по предназначение и обхват геодезически мрежи:

  • Инженерно - Геодезически мрежи и Строителни мрежи в строителството (ИГМ и СМ)
  • Геодезически мрежи при изработването на кадастрални планове и карти;
  • Опорни Геодезически Мрежи (ОГО) и Работни Геодезически Мрежи (РГО) при проектиране и строителство на линейни съоръжения (пътища, жп линии, мостове и др.)
  • Прецизни геодезически мрежи при изследване на деформации на инженерни съоръжения (язовирни стени, големи сгради и съоръжения, свлачищни процеси и др.).