Изследване на деформации

Фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има богат практически опит в прилагането на геодезически методи при изследване на деформационните процеси на сгради, съоръжения и природни явления.

В тази област фирмата разполага с необходмия технически и научен потенциал за изпълнението на различни проекти.

Услугите предлагани от нас в тази област могат да се групират в няколко основни направления:

 

Изследване на деформации на инженерни съоръжения

  • Изследване на деформации на язовирни стени;
  • Изследване на деформации на сгради и съоръжения – наклоняване, потъване, издигане, усукване и т.н.
  • Контролни измервания за проверка на геометричната форма на инженерни съоръжения.

Свлачищни процеси

  • Изследване на свлачищни процеси, разломи и т.н. с помощта на GPS и класически геодезически измервания;