Инвестиционно проектиране

Фирма „ЛАНД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД разработва инвестиционни проекти по следните части:

  • Инвестиционно проектиране – част „Конструктивна”;
  • Инвестиционно проектиране – част „Геодезия” – „Вертикално планиране” и „Трасировъчен план”;
  • Инвестиционно проектиране по части „Архитектура”, „Електро” , „ВиК” – чрез външни сътрудници на фирмата;

Строително проектиране

  • Проектиране на жилищни сгради;
  • Проектиране на промишлени, административни сгради и производствени халета.

Инфраструкторни обекти

  • Проектиране на линейни обекти – пътища с местно предназначение и улична мрежа;
  • Геодезически дейности при проектиране на пътища, жп линии, речни корекции и др.